Skip to content
Zorgbegeleideren zzp’er in de zorg
Zorgbegeleideren zzp’er in de zorg
Hulpverlening
Zorgverlening
Dienstverlening

Marcellino Reit: zorgbegeleider en zzp’er in de zorg

Mijn naam is Marcellino Reit, zorgbegeleider/zzp’er in de zorg. Al vanaf mijn 17e werk ik met veel plezier en passie in de zorg. Ik begon als Persoonlijk Begeleider in loondienst, maar ervaarde al snel knelpunten in het systeem. Ik wilde volgens mijn eigen normen en waarden aan de slag gaan. Want alleen een gelukkig mens kan een ander mens gelukkig maken.

Daarom besloot ik mijn eigen weg in te slaan en verder te gaan als zorgbegeleider/zzp’er in de zorg. Als zzp’er in de zorg streef ik ernaar om meer tijd en aandacht te besteden aan de hulpvrager en de zorg af te stemmen op zijn of haar unieke situatie.

Marcellino Reit: zorgbegeleider en zzp’er in de zorg

Mijn naam is Marcellino Reit, zorgbegeleider/zzp’er in de zorg. Al vanaf mijn 17e werk ik met veel plezier en passie in de zorg. Ik begon als Persoonlijk Begeleider in loondienst, maar ervaarde al snel knelpunten in het systeem. Ik wilde volgens mijn eigen normen en waarden aan de slag gaan. Want alleen een gelukkig mens kan een ander mens gelukkig maken.

Daarom besloot ik mijn eigen weg in te slaan en verder te gaan als zorgbegeleider/zzp’er in de zorg. Als zzp’er in de zorg streef ik ernaar om meer tijd en aandacht te besteden aan de hulpvrager en de zorg af te stemmen op zijn of haar unieke situatie.

Reit For You is right for you

Als zorgbegeleider lever ik betrouwbare, kwalitatieve en adequate hulpverlening waarin de behoeften en wensen van de hulpvrager centraal staan. Dit doe ik vanuit mijn eigen normen en waarden én uiteraard met respect voor de normen en waarden van de hulpvrager.

Als zzp’er in de zorg onderscheid ik me van hulpverleners in loondienst door maatwerk: de juiste hulp op het juiste moment, afgestemd op de zorgvrager als individu: zijn persoonlijke levensgeschiedenis, zingeving, gewoontes en behoeften. Het streven: het welbevinden bevorderen en de hulpvrager (weer) belevingsgericht laten leven.

Reit For You: hulp voor ieder mens

Reit For You onderscheidt zich van andere hulpverleners door in iedere levensfase van de hulpvrager maatwerk te bieden. Dit betekent dat de hulp-, zorg- en dienstverlening volledig is afgestemd op de behoeften van de zorgvrager. Reit for You is er voor ieder mens.

De kern van Reit For You is professionaliteit, integriteit, innovatie en respect die Reit For You heeft ten dienste van haar hulpvragers. Daarbij maakt de leeftijd en de (culturele) achtergrond van de hulpvrager niet uit.

“Wie anderen begrijpt, heeft kennis.
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
Écht luisteren zorgt voor empathie.”

Focus op communicatie

Communicatie is een belangrijk element binnen elke vorm van zorgverlening. Daarom ben ik in de communicatie met de hulpvrager transparant, zuiver en accuraat. Ik geloof dat communicatie in het algemeen, maar zeker in de zorg, draait om écht luisteren.

Ik lever zorg en hulpverlening in het Nederlands, Engels en Surinaams.

Focus op communicatie

Communicatie is een belangrijk element binnen elke vorm van zorgverlening. Daarom ben ik in de communicatie met de hulpvrager transparant, zuiver en accuraat. Ik geloof dat communicatie in het algemeen, maar zeker in de zorg, draait om écht luisteren.

Ik lever zorg en hulpverlening in het Nederlands, Engels en Surinaams.

Een groot aanbod aan diensten

Als zorgbegeleider/zzp’er in de zorg lever ik een groot aanbod aan professionele zorg: van geestelijke gezondheidszorg, tot gehandicaptenzorg en van huishoudelijke hulp tot crisiszorg.

Hulpverlening

Zorgverlening

Dienstverlening

Instellingen waarmee ik heb gewerkt

Als zzp’er in de zorg werk ik regelmatig samen met verschillende (grotere en kleinere) zorginstanties. Voorbeelden van zorginstellingen waarmee ik heb gewerkt, zijn:

Instellingen waarmee ik heb gewerkt

Als zzp’er in de zorg werk ik regelmatig samen met verschillende (grotere en kleinere) zorginstanties. Voorbeelden van zorginstellingen waarmee ik heb gewerkt, zijn:

Neem contact met mij op

Kortom, bent u op zoek naar een gemotiveerde zorgbegeleider/zzp’er in de zorg? Iemand die echt de tijd neemt voor u, of uw geliefde(n)? Of bent u als zorginstelling op zoek naar freelance zorgbegeleider/zzp’er in de zorg? Neem dan contact met mij op.

Neem contact met mij op

Kortom, bent u op zoek naar een gemotiveerde zorgbegeleider/zzp’er in de zorg? Iemand die echt de tijd neemt voor u, of uw geliefde(n)? Of bent u als zorginstelling op zoek naar freelance zorgbegeleider/zzp’er in de zorg? Neem dan contact met mij op.

Back To Top