Skip to content
Marcellino Reit,aangenaam
Marcellino Reit,aangenaam

Wilt u meer weten wie er achter Reit For You zit, en waarom Reit For You is opgericht? Dan zit u hier goed! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Wilt u meer weten wie er achter Reit For You zit, en waarom Reit For You is opgericht? Dan zit u hier goed! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Over mij

Aangenaam! Mijn naam is Marcellino Reit. Al vanaf mijn 17e werk ik met veel plezier en passie in de zorg. Zorgverlenen is mijn eerste natuur; ik help graag andere mensen om de kwaliteit van leven te verbeteren; of dat nu gaat om geestelijke gezondheidszorg of fysieke gezondheidszorg, en ongeacht de leeftijd of culturele achtergrond van de betreffende persoon.

Ik begon als medewerker in loondienst en heb in die rol veel ervaring opgedaan binnen de zorg. Helaas merkte ik ook al snel enkele knelpunten in het systeem. Ik wilde volgens mijn eigen normen en waarden aan de slag gaan. Want alleen een gelukkig mens kan een ander mens gelukkig maken. Daarom besloot ik mijn eigen weg in te slaan en Reit For You op te richten.

“Alleen een gelukkig mens kan een ander mens gelukkig maken.”

Waarom Reit For You?

Reit For You vindt dat ieder mens recht heeft op zorg die écht bij hem of haar past. Binnen veel zorginstanties wordt gebruikgemaakt van standaardregels en -procedures. Helaas wordt hierdoor vaak voorbijgegaan aan de unieke situatie van de hulpvrager. Reit For You pakt het daarom anders aan:

Reit For You stelt de hulpvrager centraal en heeft daarbij aandacht voor hem of haar als individu. De hulp-, zorg- of dienstverlening van Reit For You is écht afgestemd op de behoeften en de wensen van de zorgvrager en houdt rekening met zijn of haar persoonlijke levensgeschiedenis, de unieke manier waarop hij zin geeft aan zijn leven en de gewoontes en behoeften die hij heeft. Kortom, bij Reit For You staat DE MENS centraal.

Waarom Reit For You?

Reit For You vindt dat ieder mens recht heeft op zorg die écht bij hem of haar past. Binnen veel zorginstanties wordt gebruikgemaakt van standaardregels en -procedures. Helaas wordt hierdoor vaak voorbijgegaan aan de unieke situatie van de hulpvrager. Reit For You pakt het daarom anders aan:

Reit For You stelt de hulpvrager centraal en heeft daarbij aandacht voor hem of haar als individu. De hulp-, zorg- of dienstverlening van Reit For You is écht afgestemd op de behoeften en de wensen van de zorgvrager en houdt rekening met zijn of haar persoonlijke levensgeschiedenis, de unieke manier waarop hij zin geeft aan zijn leven en de gewoontes en behoeften die hij heeft. Kortom, bij Reit For You staat DE MENS centraal.

Bij Reit For You staat DE MENS centraal

Bij Reit For You staat de hulpvrager als mens centraal.

De kernwaarden van Reit For You zijn:

  • Diversiteit: De meest universele kwaliteit is diversiteit. Elk persoon heeft zijn verhaal en perspectief en daardoor een eigen referentiekader. Dit respecteert Reit For You.
  • Empathie: Door echt te luisteren naar de hulpvrager werk ik vanuit empathie.
  • Motivatie: Mijn motivatie komt voort uit mijn passie om mensen te helpen op een manier die bij hen past. Daarbij kijk ik kritisch naar mijn eigen functioneren en sta ik open voor feedback om te blijven leren en te verbeteren.
  • Energie: Mensen helpen om zich beter te voelen geeft mij energie. Ik heb oog voor het welbevinden van de hulpvrager, want een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk gezicht.
  • Natuurlijk: De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten. Ik ook niet! Hulpverlenen is mijn eerste natuur.
  • Samen: Als zorgverlener is het mijn streven om samen dezelfde richting op te kijken. Reit For You staat achter u, maar ook naast u. Uw hulpvraag is mijn hulpvraag. Uw oplossing is mijn oplossing.

De beginletters van de kernwaarden vormen de mens. Want wij zijn er voor ieder mens. Wij zijn Reit For You. That’s right!

Wij zijn: Reit, For You.

“Een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk gezicht.”
“Een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk gezicht.”

Missie & Visie van Reit For You

De missie van Reit For You luidt als volgt:

Reit For You staat voor hulp-, zorg- en dienstverlening waarin de hulpvrager als mens centraal staat. De hulp-, zorg- en dienstverlening van Reit For You is écht afgestemd op de behoeften en de wensen van de zorgvrager en houdt rekening met zijn waarden en normen, zijn persoonlijke levensgeschiedenis, de unieke manier waarop hij zin geeft aan zijn leven en de gewoontes en behoeften die hij heeft.

De visie van Reit For You luidt:

Reit For you streeft ernaar betrouwbare, kwalitatieve en adequate hulp te verlenen aan hulpvragers van alle leeftijden en van allerlei (culturele) achtergronden. Reit For You wil met zijn diensten de hulpvrager ondersteunen om het welbevinden te bevorderen en (weer) belevingsgericht te leven.

Laten we kennis maken!

Bent u benieuwd wat Reit For You voor u als hulpvrager, of voor uw zorginstelling, kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Laten we kennis maken!

Bent u benieuwd wat Reit For You voor u als hulpvrager, of voor uw zorginstelling, kan betekenen? Neem dan contact met mij.

Back To Top