Skip to content
Dienstenvan Reit For You
Dienstenvan Reit For You

Diensten van Reit For You

Reit For You biedt een breed aanbod aan hulp-, zorg- en dienstverlening. Waar ik kan helpen, ben ik van dienst. Als pedagogisch hulpverlener ligt mijn specialiteit in het verlenen van geestelijke gezondheidszorg, maar ik heb ook ervaring op andere gebieden, zoals verslavingszorg, gehandicaptenzorg, jongerenbegeleiding en particuliere thuiszorg.

Hieronder vindt u een overzicht van alle diensten die ik vanuit Reit For You aanbied.

Diensten van Reit For You

Reit For You biedt een breed aanbod aan hulp-, zorg- en dienstverlening. Waar ik kan helpen, ben ik van dienst. Als pedagogisch hulpverlener ligt mijn specialiteit in het verlenen van geestelijke gezondheidszorg, maar ik heb ook ervaring op andere gebieden, zoals verslavingszorg, gehandicaptenzorg, jongerenbegeleiding en particuliere thuiszorg.

Hieronder vindt u een overzicht van alle diensten die ik vanuit Reit For You aanbied.

Hulpverlening

Geestelijke gezondheidszorg

Ik geef individuele begeleiding gericht op hulpvragen op mentaal gebied. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het leren omgaan met psychische problemen. Ook kan het gaan om begeleiding in het omgaan met emoties en stress, het opbouwen van het zelfvertrouwen of het omgaan met sociale contacten. Ook mensen met een gediagnosticeerde stoornis, zoals autisme, kunnen bij mij terecht.

Gehandicaptenzorg

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking bied ik persoonlijke begeleiding en mensgerichte ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Uiteraard met oog voor de diversiteit onder de patiënten met een beperking én met oog voor wat de cliënt wel zelf kan, om zo zijn zelfredzaamheid te verbeteren.

Verslavingszorg

Ik geef individuele begeleiding gericht op hulpvragen op mentaal gebied. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het leren omgaan met psychische problemen. Ook kan het gaan om begeleiding in het omgaan met emoties en stress, het opbouwen van het zelfvertrouwen of het omgaan met sociale contacten. Ook mensen met een gediagnosticeerde stoornis, zoals autisme, kunnen bij mij terecht.

Jongerenbegeleiding

Jongvolwassenen zitten in een levensfase waarin ze zowel geestelijk als lichamelijk enorme veranderingen doormaken. Ze maken de stap naar volwassenheid en krijgen steeds meer vrijheid, maar ook steeds meer verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen zij grote druk ervaren. Sommige jongeren lopen hierdoor vast: ze voelen zich prikkelbaar, hebben concentratieproblemen en zijn vermoeid.

Als jongerenbegeleider help ik jongeren met onderwerpen als identiteit, (studie)keuze, zelfvertrouwen en gedragsproblemen. Zo kan de jongvolwassene vol vertrouwen zijn toekomst tegemoet gaan.

Huiswerkbegeleiding

Jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling, lopen vaak ook vast op school. Wanneer jongeren bijvoorbeeld last hebben van concentratieproblemen, heeft dit grote invloed op hun schoolwerk. Zij hebben dan extra begeleiding nodig. Ook kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen hebben vaak behoefte aan extra ondersteuning bij hun schoolwerk. Ik help deze kinderen en jongeren om hun schoolwerk in te plannen en huiswerkopdrachten op tijd af te maken.

Zorgverlening

Particuliere thuiszorg

Als (particuliere) thuiszorgmedewerker help ik aan huis met de alledaagse verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen, bijvoorbeeld wanneer de hulpvrager dit door ouderdom, ziekte of beperking niet (meer) zelf kan doen. Daarnaast is er, wanneer de hulpvrager daar behoefte aan heeft, altijd ruimte voor een praatje. Daarnaast bied ik, indien daar behoefte aan is, ook emotionele ondersteuning.

Ouderenzorg

Ook in de ouderenzorg bied ik ondersteuning in de alledaagse verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hierbij luister ik goed naar de wensen en behoeften van de hulpvrager en houd ik altijd oog voor de zelfredzaamheid van de hulpvrager. Naast de genoemde werkzaamheden maak ik altijd tijd vrij voor een praatje en bied ik waar nodig emotionele ondersteuning.

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg bied ik begeleiding aan kinderen en jongeren tot 19 jaar oud, met name jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden of kwetsbare gezinnen en hierdoor meer ondersteuning nodig hebben.

Zorg bij dementie

Dementie heeft een grote invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Naarmate het ziekteproces vordert, wordt een patiënt met dementie steeds meer afhankelijk van zijn omgeving. Vaak heeft de patiënt een of meerdere mantelzorgers, voor wie het proces zwaar kan zijn en op wie veel zorgtaken terechtkomen. Naarmate de zorg intensiever wordt, kan het verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen en zo de mantelzorger(s) enigszins te ontzien. Als zorgverlener dementie help ik bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen en bied ik emotionele ondersteuning aan de patiënt.

Dienstverlening

Maatschappelijk werk

Als maatschappelijk werker help ik mensen in verschillende levensfases met uiteenlopende hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan problemen in de omgang met andere mensen, de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen of eenzaamheid. Ik streef ernaar dat de hulpvrager in zijn wisselwerking met zijn sociale omgeving zich goed mogelijk ontplooit, naar eigen aard, behoeften en opvattingen.

Juridisch advies

Naast mijn opleiding als maatschappelijk werker heb ik een bachelor Rechten gevolgd. Hierdoor ben ik ook in staat om juridisch advies te geven, bijvoorbeeld wanneer u vragen hebt omtrent regelingen, uitkeringen, wetgeving en financiën of wanneer u problemen hebt met (overheids)instanties.

Coaching

Als coach help ik mensen om meer geluk in hun leven te vinden, ze te activeren en om vorm te geven aan hun wensen en talenten. Ik kan coachen op verschillende gebieden, zoals bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van het zelfvertrouwen of het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de eigen talenten.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Bent u benieuwd of ik u met uw zorgvraag kan helpen? Of bent u vanuit een zorginstelling op zoek naar een zzp’er die een bepaalde dienst kan verlenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Bent u benieuwd of ik u met uw zorgvraag kan helpen? Of bent u vanuit een zorginstelling op zoek naar een zzp’er die een bepaalde dienst kan verlenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Back To Top